Tập đoàn PCorp

Bản tin nội bộ tháng 7 của tập đoàn PCorp

Cùng nhìn lại các sự kiện trong tháng 7 vừa qua của tập đoàn PCorp. Bộ gen văn hoá của PCorp xuyên suốt 3 yếu tố: Nhân văn, sáng tạo, tốc độ

 

 

 

 

 

Tags: