Bản tin nội bộ tháng 10 Tập đoàn PCorp - Tập đoàn PCorp

Bản tin nội bộ tháng 10 Tập đoàn PCorp

Tháng 10 của những dấu ấn! Cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của Tập đoàn PCorp qua những hình ảnh ghi lại trong BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 10 dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

Tags: