PCorp đồng lòng phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Tập đoàn PCorp

PCorp đồng lòng phòng chống dịch bệnh Covid-19

Giữa diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Lãnh đạo của Tập đoàn PCorp đã nhanh chóng thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đến toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

Công văn thông báo từ Ban lãnh đạo Tập đoàn

Cùng với đó, Ban lãnh đạo cũng thường xuyên yêu cầu, nhắc nhở các cán bộ nhân viên về việc thực hiện thông điệp 5K mà Bộ Y tế khuyến cáo.

Nghiêm chỉnh thực hiện biện pháp 5K để bảo vệ chính mình, gia đình, cơ quan và xã hội

Bằng việc xây dựng ý thức và trách nhiệm với cộng đồng trong việc phòng chống vi-rút corona, PCorp mong rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi để cuộc sống được vận hành bình thường trở lại, các doanh nghiệp được tiếp tục làm việc, phát triển.