Hành trình 6 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn PCorp - Tập đoàn PCorp

Hành trình 6 tháng đầu năm 2022 của Tập đoàn PCorp

Tập đoàn PCorp đã đi qua 6 tháng đầu năm 2022 với nhiều nỗ lực và thành tựu đáng tự hào.

Năm 2022, Việt Nam bước vào thời kỳ chung sống cùng đại dịch. Với tinh thần sẵn sàng đối diện thách thức và tự tin phát huy tối đa các nguồn lực, Tập đoàn PCorp đã tạo nên nhiều bước tiến đầy ấn tượng tại các lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng sinh học và gia dụng cao cấp.

Hãy cùng nhìn lại video tóm tắt 6 tháng đầu năm 2022 – một hành trình kiên cường và thắng lợi của Đại gia đình nhà Cọp nhé!

Tập đoàn PCorp – Nhân văn, Sáng tạo, Tốc độ
Website: pcorp.com.vn
Hotline: 1900 3166