Lưu trữ Tin tức - Trang 8 trên 8 - Tập đoàn PCorp

Tin tức

Sôi nổi hào hứng với chương trình Teambuilding

Trong 2 ngày 20 – 21/05/2019 Tập đoàn PCorp đã tổ chức chương trình Team Building cho CBCNV tại Flamingo Đại ...